Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij
Galeria
 • Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora Adam Michnik nie dotrze na debatę.

  Sztuka wobec ideologii

  uczestnicy: Agnieszka Holland, dr Wojciech Marchwicki, Adam Klepczyński, Alicja Biała, Szymon Ossowski
  prowadzenie: Karolina Lewicka, Michał Merczyński

  Spory i dyskusje na temat sztuki zawsze są częścią szerszej debaty wokół sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej danego kraju. W czasie kryzysu, jakimi są wojny kulturowe, nabierają jednak szczególnej mocy. Od kilku lat politycy próbują przewartościować polski krajobraz społeczny: przejmują instytucje, uciszają głosy opowiadające się za wartościami innymi niż te promowane przez władzę, zawłaszczają kolejne sfery naszego życia prywatnego i publicznego, w tym sferę twórczości artystycznej. Inaczej mówiąc, podważają autonomiczność sztuki, chcąc uczynić ją narzędziem własnej kampanii ideologicznej. Czy jednak sztuka w ogóle może być autonomiczna? Jak reagować na próby jej zawłaszczenia? Czy da się walkę przeciw próbom ograniczania prawa do swobody twórczej skoordynować? Jakimi narzędziami prawnymi dysponujemy? I w ogóle czy protestować przeciw ideologicznej opresji, czy jednak robić swoje? Punktem wyjścia do rozmowy będzie zakończony miesiąc temu proces Fundacja Malta kontra Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Alicja Biała – artystka wizualna, ilustratorka, graficzka. Ukończyła Via University College oraz The Copenhagen School of Design and Technology w Danii. Obecnie kontynuuje edukację na The Royal College of Art w Londynie. Jest autorką słynnych kolaży przygotowanych do wydanej w 2017 roku antologii wierszy Marcina Świetlickiego Polska (wiązka pieśni patriotycznych). Były one częścią oprawy wizualnej finałowego koncertu Malta Festival Poznań 2019 Operetta! Żyjesz w Matrixie. W tym samym roku w centrum Poznania stanęła jej instalacja Totemy (wraz z Iwo Borkowiczem).

  Agnieszka Holland – reżyserka, scenarzystka, absolwentka szkoły filmowej FAMU w Pradze. Jedna z najważniejszych europejskich postaci kina. Nominowana do Oscara za filmy Gorzkie żniwa, Europa, Europa, W ciemności. Zdobywczyni m.in. nagrody FIPRESCI na festiwalu w Cannes, Złotego Globa czy ostatnio Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie za film Pokot. Wyreżyserowała takie filmy jak: Kobieta samotna, Gorączka, Aktorzy prowincjonalni, Plac Waszyngtona, Całkowite zaćmienie, ostatnio Obywatel Jones, a także seriale, takie jak Ekipa, Treme, Dziecko Rosemary czy wybrane odcinki House of Cards. Jest przewodniczącą Europejskiej Akademii Filmowej.

  Adam Klepczyński – aplikant adwokacki, od lipca 2017 roku prawnik w Programie Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wcześniej w ramach Fundacji współpracował z Programem Antydyskryminacyjnym Artykuł 32, Programem Interwencji Prawnej oraz Monitoringiem procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Autor oraz współautor publikacji z zakresu postępowania karnego oraz praw człowieka – w szczególności dotyczących dostępu do adwokata oraz rzetelnego procesu sądowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wojciech Marchwicki – adwokat w Polsce oraz w stanie Nowy Jork, kieruje praktyką rozwiązywania sporów w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells. Ukończył prawo i historię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Harvard Law School. Doktorat z prawa konstytucyjnego obronił w Polskiej Akademii Nauk. Był asystentem wiceprezes Sądu Najwyższego Izraela w Jerozolimie. Jest autorem i współautorem publikacji dotyczących prawa konstytucyjnego i procesowego. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych w sprawach gospodarczych przed sądami w Polsce i za granicą, dotyczących m.in. odpowiedzialności odszkodowawczej i kontraktowej, sporów korporacyjnych i ochrony dóbr osobistych. Prowadzi zajęcia dla aplikantów i egzaminuje z zakresu prawa gospodarczego, postępowania cywilnego oraz zasad wykonywania zawodu i etyki adwokackiej. Jest sędzią dyscyplinarnym Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach programu spraw precedensowych. Reprezentował Fundację Malta w sporze z Ministrem Kultury o wypłatę należnej dotacji.

  Adam Michnik – publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny. Od 1989 redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”. W latach 1968–1989 działacz opozycji antykomunistycznej, m.in. członek Komitetu Obrony Robotników i „Solidarności", więziony i represjonowany jako więzień polityczny. Za swoją publicystyczną działalność ku upowszechnianiu demokracji, tolerancji oraz niezależności prasy został uhonorowany m.in. francuskim Orderem Legii Honorowej, holenderską Nagrodą Erazma, Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Niemiec, nagrodą Fundacji im. Salvadora de Madariagi czy Nagrodą Dana Dawida oraz wieloma polskimi orderami m.in. Orderem Orła Białego.

  prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski – politolog i medioznawca, profesor uczelni w Zakładzie Komunikacji Społecznej UAM, prodziekan ds. studenckich i kierownik studiów podyplomowych public relations na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.  Naukowo zajmuje się komunikowaniem politycznym, ewolucją dziennikarstwa i public relations, mediatyzacją polityki i problematyką polityzacji mediów oraz badaniami nad jakością demokracji. Od kilkunastu lat jest również Przewodniczącym Rady Osiedla Żegrze – jednostki pomocniczej miasta Poznania oraz redaktorem naczelnym lokalnego programu telewizyjnego – Ratajska Telewizja Kablowa.

  Karolina Lewicka – dziennikarka polityczna Radia Tok FM, prowadząca program „Wywiad polityczny”. Wcześniej przez kilkanaście lat związana z TVP: była reporterką sejmową i publicystką, relacjonowała wszystkie kampanie wyborcze w latach ‪2005-2015‬. Laureatka nagrody „Wolność słowa” Stowarzyszenia Unio de Periodostes Valencias. Politolożka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykłada w warszawskim Collegium Civitas. Interesuje się historią, marketingiem politycznym i teatrem.