Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij
fot. Olga Beyga
Galeriafot. Olga Beyga
 • Kolektyw nurkowy Bojka zaprasza na debatę o istotności klinów zieleni w mieście, ich funkcji ekologicznej i społecznej, wpływie na gospodarkę wodną, a także o sytuacji ogródków działkowych ROD Bogdanka, znajdujących się w zachodnim klinie zieleni, a zagrożonych częściową zabudową. Wśród rozmówców znajdą się m.in. działkowcy ROD Bogdanka, prawnik Michał Sobol, Dominika Dymek (UP), Mateusz Nowacki (UAM), Magda Garczarczyk i Robert Kalak (Koalicja ZaZieleń), przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, architekt i poseł Franek Sterczewski.

  Bogdanka jest z pozoru małym potokiem, płynącym z Jeziora Strzeszyńskiego, przez jezioro Rusałka, Park Sołacki, za którym wpływa na teren Parku Wodziczki. To ona wyznacza obszar zachodniego klina zieleni, który pełni bardzo ważną funkcję środowiskową dla miasta. Ma też wartość społeczną, wpływając na stan psychiczny oraz zdrowotny poznaniaków i poznanianek. Kliny zieleni zapewniają wietrzenie miasta, pomagają je chłodzić, są również miejscem retencjonowania wody oraz stanowią naturalne korytarze życia dla fauny i flory, dzięki czemu wytwarzają swój własny mikroklimat.

  Dzisiaj ich bytowanie staje się coraz bardziej zagrożone, kliny są przecinane i niszczone, zamieniane w tereny zurbanizowane, przez co zwierzęta i rośliny tracą i tak już coraz mniejsze przestrzenie do życia. Zabudowywanie wpływa m.in. na problem wody opadowej. Na terenach zielonych może być gromadzona i retencjonowana, jednak poprzez ich zmniejszanie i kierowanie wody do kanalizacji ucieka szybko z miasta, doprowadzając do suszy i nadmiernego nagrzewania się. Zdawać by się mogło, że w tej scenerii ostatnie bastiony zieleni powinny być szczególnie chronione. Niestety kliny zieleni ulegają stopniowej zabudowie i fragmentaryzacji, stając się kuszącym miejscem dla deweloperów.

  Kliny są ważne nie tylko ze względów ekologicznych, ale również społecznych. Mogą się o tym przekonać działkowcy ROD Bogdanka. Część z nich znalazła się w klinie napięć pomiędzy tym, co co społeczne i ważne środowiskowo a prywatne, elitarne, nastawione na zysk i niszczące systemy ekologiczne.

  Jaka zatem powinna być wobec klinów zieleni polityka miasta Poznania? Czy pozwalanie na zabudowę terenów sąsiadujących z ciekami wodnymi i tym samym lekceważenie skutków zmian klimatu, jest jedyną możliwością? Czego my, mieszkańcy Poznania powinniśmy oczekiwać od decydentów? Jak powinni traktować kliny zieleni? Jako obszar chroniony czy jak “zwyczajne” tereny w mieście? Przestrzeń życia fauny i flory czy rekreacji człowieka? Naturalną klimatyzację miasta czy miejsce pod inwestycje? Jakie rozwiązania stosują inne miasta na świecie? O tym będziemy dyskutować z zaproszonymi przyrodnikami, prawnikiem, architektami, urzędnikami i mieszkańcami.

  Debata jest częścią projektu Bogdanka w klinie, realizowanego przez Kolektyw nurkowy Bojka w ramach programu Generatora Malta Woda jest tobą / Malta Festival Poznań 2020. Po debacie zapraszamy na koncert zespołu CUKRY, który odbędzie się nad Bogdanką w Parku Wodziczki.

  Debata Bogdanka w klinie odbędzie się 6 sierpnia o godz. 18:00 na ROD Bogdanka przy ul. Pułaskiego, wstęp wolny. Wydarzenie rozpocznie się przy wejściu na ogródki działkowe od strony Parku Wodziczki – tam rozpocznie się spacer z działkowcami po ROD-zie do miejsca debaty.

 • Kolektyw nurkowy Bojka to oddolna, samoorganizującą się, ekofeministyczna inicjatywa. Powstała z potrzeby bycia w przestrzeni równościowej, w której kobiety o różnym stopniu sprawności wspierają się w dotarciu do miejsc zarezerwowanych dla grup uprzywilejowanych fizycznie, materialnie i klasowo. Siła napędowa kolektywu wynika z wewnętrznego przekonania o tym, że solidaryzowanie się jest głównym narzędziem w walce z opresją systemową.

  „Przeciwstawiamy się patriarchatowi i kapitalistycznej polityce nastawionej na zysk, wierząc, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma jeszcze szansę na spowolnienie zagłady ekologicznej. Według nas zmiana wrażliwości społecznej musi odbywać się równolegle z głębokimi zmianami systemowymi”.

  Syrenki poznańskie: Katarzyna Pierzyna, Olga Beyga, Aleksandra Mayer, Anna Rutz, Diana, Adrianna Sołtysiak, Joanna Kropidło
  Osoby z Wrocławia: Zuzanna Zapolska
  Z Indii: Monika Piasecka aka Plaża
  Z Meksyku: Robin Hood
  Wolne elektrony: Bartosz Brzozowski aka Brzoza i Peter Wildeast aka Borsuk