Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij
Galeria
 • Bezpłatny kurs dla wszystkich zainteresowanych refleksją wobec wyzwań kryzysu klimatycznego, demokracji i przyszłości miast. W programie warsztaty, wykłady z badaczami i aktywistkami, czytanki i realizacja ekologicznego projektu. Nabór trwa do 30 września! Zapraszamy miejskich aktywistów, animatorki, architektów, badaczki i urzędników, jak studentów i absolwentki kierunków humanistycznych i artystycznych.

  O czym?

  Wyzwania kryzysu klimatycznego, niepewność związana z przyszłością gospodarki w trakcie globalnej pandemii oraz liczne akty społecznego oporu wobec faszyzujących rządów stawiają nas przed koniecznością radykalnego działania na rzecz lepszego, solidarnego świata. Zwłaszcza, że ten świat coraz bardziej przyspiesza za sprawą urbanizacji i nowych technologii, co sprawia, że na wielu płaszczyznach mnożą się ogniska zapalne wymagające kompleksowych strategii i taktycznych działań w małej skali, sprzeciwiających się utrzymywaniu status quo. Szczególną uwagę koncentrują na sobie współczesne miasta, które stoją przed poważną próbą znalezienia odpowiedzi na już trwające, jak i przyszłe skutki antropogenicznych zmian klimatu. W ramach tegorocznej edycji Akademii Miasta, której patronuje idiom Wyobraźnie ekocentryczne. Miasta w czasach planetarnej zmiany przyjrzymy się narzędziom, praktykom i ideom, które dotykają kwestii miejskiej adaptacji i ekologicznej przyszłości.

  Jakimi metodami?

  Podczas pięciu całodniowych, weekendowych zjazdów uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w kilkunastu wykładach i warsztatach, które pozwolą zapoznać się z kontekstami powstawania miejskich planów adaptacji, koncepcjami miejskiej rezyliencji, ograniczeniami zielonej demokracji i ekologicznymi potencjałami (pop)kulturowych utopii. Nie zabraknie zagadnień związanych z mieszkalnictwem, sprawiedliwością ekologiczną w mieście, ekonomią środowiskową i perspektywami postwzrostowymi. W ramach warsztatów odbędą się m.in. ćwiczenia z designu spekulatywnego i zastanowimy się nad miejską przyszłością. Na czytankach lekturowych podyskutujemy nad najnowszymi propozycjami praktyków i teoretyków. Swoją wyobraźnię oraz wiedzę zdobytą w ramach Akademii Miasta uczestnicy będą mogli wykorzystać podczas grupowej, twórczej pracy nad lokalnymi studiami przypadku. Po kursie spróbujemy wdrożyć je w życie!

  Program zjazdów

  Zjazd I. Miasta w kryzysie klimatycznym. Wprowadzenie

  Zjazd inauguracyjny będzie wprowadzeniem do tematyki zagrożeń dla miasta i regionu, wynikających z kryzysu klimatycznego oraz działań adaptacyjnych zapisanych w Miejskim Planie Adaptacji. Omówimy m.in. zagrożenia meteorologiczne, oddziałujące bezpośrednio na terenie miasta jak np. fale gorąca i miejska wyspa ciepła, wiatry i nawałnice, powodzie, susze; zagrożenia związane z realizacją podstawowych potrzeb: żywności, bezpieczeństwa, zdrowia, energii; a także zagrożenia społeczno-gospodarcze i polityczne, takie jak kryzys gospodarczy, kryzys migracyjny, poważniejsze załamanie cywilizacyjne, erozja struktur państwowych, czy wojny klimatyczne. Wprowadzimy także kategorie pojęciowe dotyczące miast, miejskości i urbanizacji. Zaprezentujemy dane i wizualizacje, dotyczące umiejscowienia miast w regionach i globalnych łańcuchach dostaw w kontekście śladu ekologicznego i węglowego mieszkańców miast. Zgłębimy pojęcia adaptacji, odporności i rezyliencji. Drugiego dnia wyjdziemy w teren, by zapoznać się z miejscami, których będą dotyczyć grupowe projekty przygotowywane przez uczestników i uczestniczki w trakcie Akademii Miasta.

  Zjazd poprowadzą m.in.: Marcin Popkiewicz, Michał Czepkiewicz, Mateusz Nowacki

  Zjazd II. Miejskie plany adaptacji

  Podczas drugiego zjazdu popracujemy wokół takich pytań jak: Co znajduje się w miejskich planach adaptacji i czy jest to adekwatne do zagrożeń? Jaka jest geneza planów adaptacji? Co jest w jurysdykcji miasta, a za co odpowiada państwo? Będziemy eksplorować granice obowiązywania dokumentów: co może się w nich znajdować na poziomie miejskim, przy obecnym stanie prawa i kultury organizacyjnej? Zastanowimy się, kto jest zaangażowany w tworzenie i wdrażanie planów adaptacji i czy jest w nich miejsce na perspektywę społeczną i oddolną. Zapytamy - jakie wartościowe treści znajdują się w planach adaptacji i o co można je rozszerzyć? Jakich narzędzi, jakich sposobów działania nam brakuje żeby dostosować się do zmian klimatycznych w mieście - wdrażanych przez państwo, miasto, mieszkańców? Na jakie problemy nie ma odpowiedzi w dokumentach? Przykłady, o których będziemy rozmawiać to m.in. produkcja żywności na terenie miasta i w najbliższym regionie; sieci wzajemnej pomocy czy zwrot w kierunku lokalności (relokalizacji).

  Zjazd poprowadzą m.in.: Instytut na rzecz Ekorozwoju, Aleksandra Hantkiewicz-Lejman

  Zjazd III. Miejska demokracja, lokalność a zdolność do adaptacji

  Zjazd trzeci poświęcimy kwestii lokalności, oddolnej demokracji i tego, w jaki sposób mogą one wspierać (lub ograniczać) zdolność miast do adaptacji, zmniejszanie wpływu na środowisko oraz przyjmowanie postaw ekocentrycznych. Spróbujemy przyjąć myślenie o mieście jako wspólnocie zamieszkujących je mieszkańców i mieszkanek lub “samorządowej wspólnocie mieszkańców, zamieszkujących dane terytorium”. Zastanowimy się czy lokalność sposobów podejmowania decyzji i gospodarowania zawsze sprzyja adaptacji i demokracji? Przywołamy idee prawa do miasta i miejskiego obywatelstwa i zastanowimy się, jaką mają wartość w kontekście planetarnych wyzwań klimatycznych. Porozmawiamy o znaczeniu dobra wspólnego i the commons w czasach kryzysu. Zastanowimy się jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą przeniesienie najważniejszych decyzji politycznych na poziom gmin. Przyjrzymy się istniejącym narzędziom demokracji miejskiej (np. panele obywatelskie, budżety partycypacyjne, zgromadzenia mieszkańców, czy rady osiedli) i porównamy je do tych wdrożonych w innych miejscach i ich najlepszych możliwych wersji, wyobrażonych przez teoretyków.

  Zjazd poprowadzą m.in.: Piotr Juskowiak, Wojciech Kębłowski, Joanna Kusiak

  Zjazd IV. Kryzys miejski

  Zjazd czwarty będzie dotyczyć różnych odpowiedzi na kryzys klimatyczny i tworzonych przy tej okazji wizji przyszłości. Zastanowimy się, do czego są nam potrzebne utopie i dystopie oraz utopistyka jako sposób myślenia o zmianach klimatycznych. Zastanowimy się, w jaki sposób imaginarium popkultury wytwarza różne reakcje na kryzys: autorytarne i militarne czy oddolne, opierające się na pomocy wzajemnej? Spojrzymy na miasta w kontekście katastrof i kryzysów, ekologicznych i innych (np. pandemii) oraz reakcji, jakie się pojawiają np. doktryny szoku czy sieci wzajemnej pomocy. Przyjrzymy się wizjom przyszłości i reakcjom na kryzys, proponowanym przez sieć Transition Towns i różne odcienie Green New Deal.

  Zjazd poprowadzą: Frank Braun, Demos Helsinki, Ole Martin Sandberg, Sebastian Scheuer

  Zjazd V. Zmiany klimatyczne a dyskurs ekourbanizmu

  W ramach zjazdu zastanowimy się nad problematyką sprawiedliwości społeczno-ekologicznej w miastach. W obliczu wyzwań stawianych przez antropogeniczne zmiany klimatu coraz częściej podnosi się kwestię wypracowania nowych wrażliwości przestrzennych, która pozwolą na skuteczne rozwiązanie problemów związanych z kryzysem ekologicznym. Podczas warsztatów zastanowimy się nad urbanistyką i kwestią miejską w czasach antropocenu, stworzymy alternatywne scenariusze przyszłości dla miast i porozmawiamy o dobrych praktykach, które mogą stanowić podstawę dla działania na rzecz projektowania ekologicznie i społecznie przyjaznych przestrzeni miejskich.

  Zjazd poprowadzi m.in.: Karolina Thakker

  Zjazd VI. Prezentacja projektów i ewaluacja

  Kurs zakończy prezentacja projektów przygotowanych w grupach roboczych w ramach Akademii Miasta. Każdy z projektów będzie konsultowany w trakcie i między zjazdami z opiekunami programu, a także z prowadzącymi warsztaty ekspertami i ekspertkami. W trakcie podsumowania każdy z projektów będzie omawiany, zarówno od strony jego potencjału społecznego, ekologicznego, jak i możliwości realizacyjnych i budżetowych. Na koniec przeprowadzimy krótki warsztat ewaluacyjny.

  **Koncepcja programowa**
  Michał Czepkiewicz, Mateusz Nowacki, Joanna Pańczak

  Terminy zjazdów

  Zjazd I 10-11.10
  Zjazd II: 24-25.10
  Zjazd III: 7-8.11
  Zjazd IV: 21-22.11
  Zjazd V: 5-6.12
  Zjazd VI: styczeń 2021

  Dla kogo?

  Tegoroczna edycja Akademii Miasta jest programowana z myślą o wszystkich zainteresowanych refleksją nad przyszłością i adaptacją miast wobec zmian klimatu oraz oddolnymi i administracyjnymi działaniami dla ich mieszkanek i mieszkańców. Zapraszamy zarówno miejskich aktywistów, animatorki, architektów, badaczki i urzędników, jak studentów i absolwentki kierunków humanistycznych i artystycznych.

  Jak wziąć udział?

  Do Akademii Miasta przyjmiemy max. 25 osób. Rekrutacja odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W czasie warsztatów przewidziane są wegetariańskie lunche i przerwy kawowe, za które opłata wynosi 330,00 zł łącznie (11 dni warsztatowych). Na kurs można zgłaszać się do 30 września poprzez wypełnienie formularza (pobierz formularz) i odesłanie go na zapisy@malta-festival.pl. Wyniki ogłosimy 2 września.Wysyłając zgłoszenie, w treści e-maila prosimy zamieścić poniższą zgodę:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Malta z siedzibą w Poznaniu w celu rozpatrzenia mojego wniosku rekrutacyjnego na warunkach opisanych w Regulaminie (http://malta-festival.pl/pl/legal-note).
  TUTAJ PODPIS w mailu
  Zapoznałem/zapoznałam się z Polityką Prywatności (http://malta-festival.pl/pl/privacy-policy).
  TUTAJ PODPIS w mailu

  Co po Akademii?

  Wszyscy uczestnicy, którzy wspólnie z grupą przygotują prototyp miejskiego projektu oraz wezmą udział w min. 70% zajęć otrzymają certyfikat ukończenia Akademii Miasta. Istnieje szansa, że projekty powstałe w ramach Akademii Miasta # zostaną zrealizowane w 2020 roku. Projekt „Mozaika z pamięci”, napisany przez absolwentów Akademii #2 , przy wsparciu Fundacji Malta, zdobył pierwsze miejsce w jednym z konkursów Urzędu Miasta Poznania. W jego ramach grupa 19 animatorów dała nowe życie kilku niezwykłym miejscom na osiedlu Piastowskim. Projekt „Kopernik na podsłuchu”, napisany podczas AM #3 został zrealizowany na osiedlu Kopernika, również dzięki dofinansowaniu z UMP i wsparciu Fundacji Malta.

  Dlaczego Akademię Miasta organizuje Fundacja Malta?

  Malta Festival Poznań od 30 lat zamienia przestrzeń publiczną w miejsce spotkań ludzi i realizacji działań artystycznych. Od siedmiu lat w ramach festiwalu prowadzimy artystyczno-społeczny program Generator Malta. Zainicjowaliśmy działania w kilku ogrodach społecznościowych i zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów artystycznych w przestrzeni publicznej, dedykowanych miastu i jego obywatelom. Podczas Akademii Miasta chcemy dzielić i wymieniać się doświadczeniami i wiedzą.

  Akademia Miasta to projekt realizowany przez Fundację Malta w ramach programu Szkoła widza, przy wsparciu finansowym Miasta Poznania.