Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

Malta Festival Poznań zaprasza na mobilny program z mieście! Organizatorzy pragną odpowiedzieć na potrzebę uczestnictwa w kulturze różnych jej odbiorców i spełnić narzucone przez pandemię ogólnokrajowe obostrzenia. Malta „w czasie zarazy” jest rozciągnięta w czasie, objazdowa, rozrzucona po mieście, powszechna. Dbając o bezpieczeństwo widzów i artystów, postanowiliśmy zorganizować mobilne sceny w różnych dzielnicach Poznania. Pamiętajmy, żeby dbać o siebie i przestrzegać regulaminu imprezy oraz zaleceń sanitarnych. Cieszymy się, że możemy znowu być razem!

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje regulamin ogólny imprez dostępny w formie wydruku w punkcie informacyjnym bądź na stronie www.maltafestival.pl/pl/legal-note

2. Podstawą niniejszego regulaminu są w szczególności:
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 964
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 1006

3. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet bądź odbierającej wejściówkę uprawniającą do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej „Biletem”), przed dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu/odebraniem wejściówki.

4. Dokonanie zakupu Biletu /odebrania wejściówki po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.

5. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet/ odebrały wejściówkę osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

6. Wydarzenia organizowane są przez Fundację Malta z siedzibą przy ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.

7. Pojedyncze wydarzenia organizowane na otwartym powietrzu nie będą udostępnianie widowni większej niż 150 osób. Organizator może zapewnić maseczki ochronne zakrywające usta i nos. W razie konieczności będzie możliwość zachowania odległości przynajmniej 2 m od innych osób.

8. Organizator ze swojej strony przygotuje zaplecze sanitarne dla artystów oraz widzów.

9. Przy wejściach dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk.

10. W imprezie nie mogą uczestniczyć osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji.

11. Więcej informacji na temat zagrożenia i ogólnego postępowania dotyczącego koronawirusa znaleźć można https://www.gov.pl/web/koronawirus.

12. Przypominamy, że zgodnie z ogólnym regulaminem imprez obsługa może nie wpuścić bądź wyprosić osobę nieprzestrzegającą jej zaleceń, ponadto osoby spóźnione nie będą wpuszczane.

13. Niniejszy regulamin oraz zasady prezentowane w Regulaminie, dotyczą w szczególności kwestii, z którymi widzowie powinni się zapoznać przed wejściem tj. zakupem biletu/odebraniem wejściówki. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi zasadami i o ich ścisłe przestrzeganie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA WIDZÓW

Przypominamy, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, prosimy nie przychodzić na wydarzenia, należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem. Zalecamy, aby uczestnik/uczestniczka Wydarzenia stosowali się do poniższych zaleceń:

1) Zakryj usta i nos
2) Zdezynfekuj ręce przy wejściu i wyjściu z wydarzenia
3) Zachowaj odstęp 2 m

A. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie wydarzenia mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

B. Regulamin obowiązuje od 11.06.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.